Úvodní stránka / O nás / Výzva Suchý vrch mokrý flek

Výzva Suchý vrch mokrý flek


Přidejte se k nám ...

Vážení spolupracovníci, přátelé přírody,

jak jsme již nedávno předeslali, není nám jedno, že vysychá naše krásná krajina.

Tak jsme se rozhodli něco pro to udělat.

Přidejte se k nám, je to jednoduché ...

V lokalitě Suchého vrchu jsme si vytipovali cesty s příčnými žlaby, které jsou určené k tomu, aby vracely vodu zpět do lesa. Tyto žlaby jsou a, dnes už můžeme částečně říci, byly neudržované a zanešené. Jejich funkce je pak nulová. Všechna voda stéká po cestách přímo do potoků a řek. Její blahodárný účinek nám uniká.

Správná funkce lesa je zadržovat vodu. Člověk svým působením tuto jeho činnost narušuje a my jsme se rozhodli krajině naší činností pomoci.

Již jsme začali. Vyčistili jsme 3 km cest vedoucích na SV, což je přesně 64 žlabů. Při nedávných deštích se díky této činnosti vrátily do krajiny stovky kubíků vody, což je dobře.Pojďme v tom pokračovat ...

Co je třeba udělat:

Najděte si na našem webu mapku s lokalitou SV, která znázorňuje již obsazená a udržovaná místa, ale také právě volná místa, kde se můžete přihlásit ke konkrétnímu úseku i Vy.

Nebo si v lokalitě SV najděte svůj určitý úsek, který ještě není v evidenci, vyčistěte žlaby a kanálky tak, aby mohla voda z cesty zpět do lesa, a s jednoduchým dokumentem 2 až 3 foto nahlaste našemu správci výzvy SV.

Mapa Suchý vrch - Mokrý flek

Správcem je: Rosťa Cáb. (E-Mail: rostislav.cab@isolit-bravo.cz)

Správce tuto informaci zanese do mapy a pak už budete pravidelně monitorovat a udržovat vaše adaptované kanálky v dobré kondici.

Náš cíl: společně chceme udělat maximum pro zavlažení lokality SV.


Děkujeme
Tým nadšenců Isolit-Bravo